Officiella dokument

Avsnittet innehåller

Fastställda dokument av alla organ

 

Sidan är under uppbyggnad

Medlemsmötet


Hämta
Stadga Dalarnas studentkår
Fastställer hur föreningen ska fungera både organisatoriskt och ekonomiskt.
210611 Stadga för Dalarnas Studentkår.pd
Adobe Acrobat-dokument 103.2 KB

Hämta
Arbetsordning medlemsmöte
Fastställer hur medlemsmötet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
Arbetsordning_Medlemsmöte.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Åsiktsdokument Dalarnas studentkår
Fastställer föreningens åsikter i politiska frågor.
170530 Åsiktsdokument.pdf
Adobe Acrobat-dokument 752.5 KB

Hämta
Introduktionspolicy Dalarnas studentkår
Fastställer vilka värden som introduktionen för nya studenter ska ledas efter.
20221116 Introduktionspolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 672.5 KB

Hämta
Alkohol- & drogpolicy
Fastställer vilka värden som festverksamheten ska ledas efter.
20221116 Alkohol- och droghanteringspoli
Adobe Acrobat-dokument 1.3 MB
Hämta
Studentrepresentantspolicy
Fastställer vilka värden som studentrepresentanten ska ledas efter.
220407 Studentrepresentantspolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 263.9 KB

Kårstyrelsen


Hämta
Arbetsordning kårstyrelsen
Fastställer hur kårstyrelsen ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Kårstyrelsen_210701.doc
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Arbetsordning FestMästeriet
Fastställer hur FestMästeriet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
Arbetsordning FestMästeriet.docx
Microsoft Word-dokument 88.5 KB

Hämta
Arbetsordning IntroMästeriet
Fastställer hur IntroMästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
221031 IntroMästeriets arbetsordning.pdf
Adobe Acrobat-dokument 417.2 KB

Hämta
Arbetsordning SportMästeriet
Fastställer hur SportMästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
Arbetsordning SportMästeriet.docx
Microsoft Word-dokument 86.7 KB
Hämta
Arbetsordning studentrepresentant
Fastställer hur studentrepresentanter ska arbeta och vilka vilka nämnder och råd det bör finnas studentrepresentation.
0. Arbetsordning_Studentrepresentant_220
Adobe Acrobat-dokument 185.9 KB

Sektioner


Hämta
Arbetsordning sektion
Fastställer jur en sektion ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Sektion_230111.pdf
Adobe Acrobat-dokument 265.4 KB