Officiella dokument

Avsnittet innehåller

Fastställda dokument av alla organ

 

Sidan är under uppbyggnad

Medlemsmötet


Hämta
Stadga Dalarnas Studentkår
Fastställer hur föreningen ska fungera både organisatoriskt och ekonomiskt.
230413 Stadga för Dalarnas Studentkår.pd
Adobe Acrobat-dokument 323.8 KB

Hämta
Arbetsordning medlemsmöte
Fastställer hur medlemsmötet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
Arbetsordning_Medlemsmöte.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Åsiktsdokument Dalarnas Studentkår
Fastställer föreningens åsikter i politiska frågor.
230413 Åsiktsdokument.pdf
Adobe Acrobat-dokument 713.2 KB

Hämta
Introduktionspolicy Dalarnas Studentkår
Fastställer vilka värden som introduktionen för nya studenter ska ledas efter.
20221116 Introduktionspolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 672.5 KB

Hämta
Alkohol- och drogpolicy
Fastställer vilka värden som verksamheten ska ledas efter.
230413 Alkohol- och drogpolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 1.3 MB
Hämta
Alkohol- och drogpolicy, bilaga 1
Bilaga 1, för hantering vid förekomst av droger.
230413 Alkohol- och drogpolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 1.3 MB
Hämta
Studentrepresentantspolicy
Fastställer vilka värden som studentrepresentanten ska ledas efter.
220407 Studentrepresentantspolicy.pdf
Adobe Acrobat-dokument 263.9 KB
Hämta
Arbetsordning Valberedning
Fastställer hur valberedningen ska arbeta.
230413 Arbetsordning_Valberedning.pdf
Adobe Acrobat-dokument 204.8 KB
Hämta
Arbetsordning verksamhetsrevisor
Fastställer hur verksamhetsrevisorer ska arbeta.
230413 Arbetsordning_Verksamhetsrevisor.
Adobe Acrobat-dokument 203.9 KB

Kårstyrelsen


Hämta
Arbetsordning kårstyrelsen
Fastställer hur kårstyrelsen ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Kårstyrelsen_210701.doc
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Arbetsordning FestMästeriet
Fastställer hur FestMästeriet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
230404 Arbetsordning FestMästeriet.pdf
Adobe Acrobat-dokument 565.4 KB

Hämta
Arbetsordning IntroMästeriet
Fastställer hur IntroMästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
230403 IntroMästeriets arbetsordning.pdf
Adobe Acrobat-dokument 2.9 MB
Hämta
Bilaga 1 - Skalschema WinterWeek
Skalschema som IntroMästarna utgår ifrån i sin planering.
230403 Bilaga 1 - Skalschema WinterWeek.
Adobe Acrobat-dokument 1.0 MB
Hämta
Bilaga 2 - Skalschema Höstintroduktionen
Skalschema som IntroMästarna utgår ifrån i sin planering.
230403 Bilaga 2 - Skalschema Höstintrodu
Adobe Acrobat-dokument 1.6 MB

Hämta
Arbetsordning SportMästeriet
Fastställer hur SportMästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
Arbetsordning SportMästeriet.docx
Microsoft Word-dokument 86.7 KB
Hämta
Arbetsordning studentrepresentant
Fastställer hur studentrepresentanter ska arbeta och vilka vilka nämnder och råd det bör finnas studentrepresentation.
0. Arbetsordning_Studentrepresentant_220
Adobe Acrobat-dokument 185.9 KB

Sektioner


Hämta
Arbetsordning sektion
Fastställer jur en sektion ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Sektion_230111.pdf
Adobe Acrobat-dokument 265.4 KB