Swedish Checklist

English ChecklistLadda ner "Orbi"

Här lägger vi upp alla våra evenemang som sker under året! Du kommer kunna köpa biljetter till sittningar, skidresor, lunchföreläsningar och mycket mer!

 

Appen innehåller dessutom en del annonser för jobb under studierna, exjobb när det är dags eller arbete efter studierna!

 

 

Ladda ner för android Google

Ladda ner för iphone Apple

Download "Orbi"

Here we put up all our events that happen during the year! You will be able to buy tickets for seatings, ski trips, lunch lectures and much more!

 

 

 

The app also contains some advertisements for jobs during the studies, dissertations when it's time or work after the studies!

 

 

Download for android Google

Download for iphone AppleBli medlem

Du får en mängd olika fördelar som medlem i Dalarnas Studentkår. Förmånliga priser på evenemang, stöd i ditt engagemang, möjligheter till personlig utveckling och mycket mer!

Medlemsportalen

Become member

You get a variety of benefits as a member of the Student Union. Affordable event prices, support, opportunities for personal development and much more!

Membership-portalIntroduktionsschemat

Varje hösttermin och vårtermin anordnas en introduktion för alla nya studenter. Lekar, tävlingar, arbetsmarknadsmässor och mycket mer!

 

Introduktionsschema

Introduction schedule

Each fall semester and spring semester an introduction is organized for all new students. Games, competitions, job fairs and much more!

 

 

Introduction ScheduleFölj oss @socialmedia

Dalarnas Studentkår - Här läggs alla evenemang upp och information om vad som händer!

 

Kåre - Studenternas hus - Här läggs evenemang upp kopplade till studenternas hus i Falun.

 

Tenoren - Studenternas hus - Här läggs evenemang upp kopplade till studenternas hus i Borlänge.


Follow us @socialmedia

Dalarnas Studentkår - All events and information about what is happening are posted here!

 

Kåre - Studenternas hus - Events are set up here connected to the students' house in Falun.

 

Tenoren - Studenternas hus - Events are set up here connected to the students' house in Borlänge.


Anmäl intresse för engagemang

Dalarnas Studentkår är ingenting utan aktiva studenter! Var med i din sektion, ett mästeri eller någon av våra andra demokratiska instanser - din medverkan behövs för att skapa studentlivet!

Report interest in commitment

The Student Union is nothing but active students! Join your section, mastery or any of our other democratic bodies - your involvement is needed to create student life!


OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.


Bra att komma ihåg

Bostad

Ställ dig i bostadskö hos Kopparstaden (Falun) eller Tunabyggen (Borlänge). Du behöver inte bosätta dig i den ort som du studerar i. 

 

Sök bostadsbidrag via försäkringskassan. Glöm inte att uppdatera dina inkomstuppgifter om de ändras!

 

Studentdalarna

Här kan du hitta andra boenden än hos de kommunala bostadsbolagen! Studentdalarna.se kommer även innehålla olika aktiviteter som finns för dig som student. 

CSN

Glöm inte att söka CSN-bidrag & lån i tid. Under terminsstarterna är det högt tryck hos CSN. 

Högskolans Checklista

Glöm inte att kolla in Högskolan Dalarnas Checklista för dig som ny student. Ta den steg för steg så är du väl förberedd för dina kommande studier!

Good-to-know

Accommodation

You register with either Tunabyggen in Borlänge or Kopparstaden in Falun, depending on your campus of study.

After you register in the queue, the respective company will contact you. You will then need to actively apply for accommodation as it becomes available.

Studentdalarna

You can find other accommodations at studentdalarna.se. The website will also have information about other activites. 

Pick-Up-Service

Dalarna University have pick-up-service for all international students. You can fill this form

University Checklist

Don't forget Dalarna University checklist for new students. Take it step by step and you will be well preperd for your studys!