Om oss

Avsnittet innehåller

Vad är Dalarnas Studentkårs uppdrag?

Hur ser organisationen ut?

Vad är Dalarnas studentkårs uppdrag?

Dalarnas Studentkår har två huvudsakliga verksamhetsområden med ett tydligt syfte

 

Syftet är att göra studentlivet rikare, både med fritidsaktiviteter men också inom utbildningarna!

 

Utbildningsbevakning

Detta handlar om att påverka din och andra utbildningar till det bättre. Dalarnas Studentkår finns representerade i samtliga beslutande och beredande organ på Högskolan Dalarna. Vill du att ditt program ska ha praktik? Vill du ha en specifik ny kurs eller vill du kanske sprida goda exempel? 

 

Studiesociala möjligheter

Detta handlar främst om allt det där som sker utanför Högskolan Dalarnas väggar - studentlivet. Fester, introduktion, sportkvällar eller kanske en studieresa någonstans? 

 

 

Dalarnas Studentkår drivs av ideella eldsjälar som vill att studentlivet i Dalarna ska vara det bästa! 

Hur ser organisationen ut?

Allmänt

Dalarnas Studentkår är uppbyggt likt en kommun. Det är de demokratiska principerna som råder, där medlemmarna är den viktigaste byggstenen för att föreningen ska fungera. 

 

Medlemmarna blir kallade till ett medlemsmöte, dessa väljer föreningens inriktining och dess styrelse. Kårstyrelsen är de som utser vilka som är företrädare i mästerier och sektioner. 

 

Varje organ arbetar med en fastställd arbetsordning. Alla fastställda arbetsordningar kan du hitta här

Här hittar du protokoll för våra olika organ!

Organisationskarta

Medlemsmötet

Uppdrag

Att fatta de strategiska och principiella besluten inom föreningen. 

 

Beslut

Verksamhetsplan

Budget

Företrädare i kårstyrelsen

 

Val

Medlemmarna väljer.

 

Antal

Samtliga medlemmar är behöriga att medverka.

 

Sammanträder

En (1) gång mer termin. 

Inom månaderna

Oktober - December och

Mars - Juni.

 

 

Kårstyrelsen

Uppdrag

Att fatta de operativa besluten och leda föreningen. 

 

Beslut

Verkställande av verksamhetsplan

Arbetsordningar

Aktiviteter under året

 

Val

Medlemsmötet väljer.

 

Antal

Elva till tretton (11-13) ledamöter.

Varav en (1) ordförande &

en (1) vice ordförande.

 

Sammanträder

En (1) gång i månaden.

 

Läs mer om varje ledamot här

 

 

 

Mästerier

Uppdrag

Att organisera en del av det studiesociala livet inom föreningen.

 

FestMästeriet

Skapar alkoholrelaterade evenemang på studenternas hus (både i Falun och Borlänge). Detta händer i regel en (1) till två (2) gånger i veckan. 

 

SportMästeriet

Skapar sportevenemang för medlemmarna (både Falun och Borlänge). Detta händer i regel en (1) till två (2) gånger i veckan. 

 

IntroMästeriet

Skapar introduktionsveckor för nya studenter (både Falun och Borlänge). Detta händer i regel två (2) veckor på höstterminens start och en (1) vecka på vårterminens start. 

 

OvveMästeriet

Skapar ovveevenemang (mer info kommer).

Sektioner

Uppdrag

Att organisera utbildningarna inom utbildningsbevakningen & studielivet.

 

Beslut

Verksamhetsplan

Aktiviteter under året

 

Val

Kårstyrelsen väljer.

 

Antal

Tre till nio (3-9) ledamöter varav en (1) sektionsordförande, en (1) utbildningsbevakare och en (1) studiesocialt ansvarig. 

 

Sammanträder

I regel en (1) gång i månaden, minst en (1) gång per kvartal.

 

 


Utbildningsbevakning

Påverka din utbildning till det bättre!

 

Studenterna har enligt lag rätt att vara med och påverka de beslut som berör oss. Det är därför viktigt att vi tillsammans tar ansvar över utbildningarna på Högskolan Dalarna. 

 

Föreningen finns representerad i samtliga beslutande och beredande organ. Det är vi som studentkår som utser studentrepresentanter i de olika organen.  

 

Lokalt studentinflytande

Genom Dalarnas Studentkår kan du vara med och påverka Högskolan Dalarna på ett mer operativt plan. Vi förespråkar att varje utbildning ska ha ett utbildningsråd som träffas för att diskutera utbildningarna övergripande. 

 

Till grund för diskussionerna så bör kursutvärderingarna från studenterna ligga till grund. Det är därför viktigt att fylla i dessa. 

 

Minnesanteckningar från utbildningsutskottet hittar du här!

 

Regionalt studentinflytande

Genom Dalarnas Studentkår kan du vara med och påverka Högskolan Dalarna på ett mer strategiskt plan. Vi sitter med från högskolans ledning ner till den enskilda utbildningen på lärosätet. 

 

Det finns en mängd olika studentrepresentantsuppdrag regionalt som kan sökas!

 

Nationellt studentinflytande

Genom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) är vi med och påverkar om den nationella politiken. SFS är officiell remissinstans till både regeringen och riksdagen. Frågor förutsättningarna för studier och nationellt kvalitetssäkringssystem för högre utbildning är ständiga frågor. 

 

Det finns en mängd olika studentrepresentantsuppdrag nationellt som kan sökas!

 

Studiesocialt

Bidra till att ditt studieliv blir till det bättre!

 

Studenterna har oftast en begränsad budget att röra sig med och det är därför viktigt att det finns aktiviteter anpassade till detta. Det är vi studenter som kan skapa studentlivet i städerna. 

 

Föreningen har en mängd olika samarbeten för att berika studielivet. Det är vi som skapar förutsättningarna för ett aktivt studieliv. 

 

Är du som företag eller organisation intresserad av ett samarbete? Kontakta oss gärna!

 

Orbi

Ladda ner applikationen idag så slipper du hålla reda på facebook-flöden. Vi samlar alla aktiviteter från föreningen här! Alla sektioner har en egen sidan som går att följa, så läser du en viss utbildning så får du upp relevant information direkt! Du kommer även kunna köpa biljetter och annat! 

 

Sektioner & Mästerier

Dessa är skapade för att möjliggöra ett organiserat engagemang kring frågor som just du tycker är viktiga!

 

Mästerierna arbetar mer med alla studenter på Högskolan Dalarna, medan Sektionerna arbetar mer utbildningsspecifikt.

 

Studentdalarna.se

Här kan du hitta bostäder, evenemang, stipendier, arbetsmöjligheter och mässor av olika slag! 

 

Detta för att synliggöra allt som finns att göra i studentstäderna men också i studentlänet!

 

 


Kansliet

Uppdrag

Att förvalta föreningen och utveckla den enligt verksamhetsplanen.

Att vara ett stöd för förtroendevalda inom föreningen.

Att vara tillgängliga för samverkanspartners för föreningen.

 

Antal

Föreningen har idag tre (3) heltidsanställda och två (2) arvoderade personer.

 

Under "kontakta oss" hittar du personalens olika arbetsuppgifter och kontaktuppgifter.