Välkommen till oss


Utbildningskvalité - Glädje - Aktiviteter - Gemenskap


Dalarnas studentkår är studenternas egen ideella organisation på lärosätet.

Vi löser upp till 2500 medlemskap varje läsår till studenterna på Högskolan Dalarna och är en stark och oberoende organisation med stark närvaro på campus. Kåren är en viktig samarbetspart till Högskolan och skapandet av bättre och mer konkurrenskraftig utbildning på lärosätet. Studentkåren arbetar för sina medlemmar med frågor som berör och påverkar studenterna på Högskolan Dalarna.

Utbildningsutveckling & Studiesociala möjligheter

Man kan dela upp Kårens syfte och uppdrag i två huvudsakliga verksamhetsområden.

Dessa är Utbildningsutveckling och Studiesociala möjligheter och aktiviteter. 

Kåren verkar alltså för dig som student efter två huvudsakliga principer, att påverka din utbildnings kvalitet och att skapa en händelserik och social miljö för dig bredvid dina studier.

 

Vår hemsida agerar som en HUB för dig som student på Högskolan Dalarna och finns här för att visa dig vad vi gör, vad som händer samt hur du kan engagera dig inom olika områden bredvid dina studier.

 

Så under din studietid här på Högskolan Dalarna finns vi här för dig.
Här finns all information du behöver för att få reda på vad det är vi gör, hur du kan få hjälp om något gått snett med dina studier samt hur du själv kan engagera dig i ett aktivt studentliv för att göra din och andras tid som student till en utav de mest minnesvärda tiderna i livet.

 

Välkommen till Dalarnas studentkår.

Våra partners