Sektioner

Avsnittet innehåller

Vad är sektionernas uppdrag?

Vilka sektioner finns?

Hur blir jag aktiv i en sektion?

Mallar för sektionerna


Vad är sektionernas uppdrag?

Sektionerna arbetar på kårstyrelsens uppdrag i en "väldefinierad del av Högskolan Dalarna". Sektionerna arbetar med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter. Vill du veta mer om just dessa uppdrag går det att läsa mer under om oss här på hemsidan. 

 

En sektion kan alltid söka stöd hos kansliet och hos kårstyrelsen i frågor som rör sektionens arbete. Kontaktuppgifter till respektive person finner man under kontakta oss. Är man osäker på vem man ska kontakta går det bra att skicka frågan till info@dalastudent.se

 

I mallen för verksamhetsplan listas några förslag på verksamhet som kan göras inom sektionen. Sektionen har även ett eget inlogg till "Orbi" där man kan sälja biljetter och synliggöra evenemangen för studenterna.


Vilka sektioner finns?

Lärarsektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av pedagogik och lärande.

 

 

Status

 

Program som ingår

Förskollärarprogrammet

Grundlärarprogrammet 1-3

Grundlärarprogrammet 4-6

Ämneslärarprogrammet 7-9

Ämneslärarprogrammet inriktning

Yrkeslärarprogrammet 

 

Kontakt: lararsektionen@dalastudent.se

 

Hälsosektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av hälsa, omvårdnad och medicin.

 
Status

 

Program som ingår

Sjuksköterskeprogrammet

Tränarprogrammet för hälsa och idrott
Socionomprogrammet

Upplevelseproduktion - friluftsliv, idrott och hälsa

 

 

Kontakt: Halsosektionen@dalastudent.se

 

Samhällssektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av beteendevetenskap och samhällsförståelse.  

 

Status

 

Program som ingår

Samhällsvetarprogrammet

International tourism management
Personal- och arbetslivsprogrammet

 

 

 

 

KontaktIngenjörssektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av teknik, bygg och ingenjörskonst.

 

 

Status 

 

Program som ingår

Byggarbetsledarprogrammet

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet

Högskoleingenjör Byggteknik

Högskoleingenjör Energiteknik

Högskoleingenjör Maskinteknik

 

 

Kontakt

IT-sektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av IT, data, information och systemvetenskap. 

 

 

Status

 

Program som ingår

Informationsdesign

Utveckling av E-tjänster

IT och mjukvarutestning

Systemvetenskapliga programmet

 

 

 

 

Kontakt: itsektionen@dalastudent.se

Ekonomisektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av företagsekonomi, entreprenörskap, organisation och marknadsföring.

 

Status

 

Program som ingår

Ekonomiprogrammet

Sport managementprogrammet

Entreprenöriellt företagande

 

 

 

 

 

KontaktLjudsektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av ljus, ljud och musikproduktion.

 

Status

 

Program som ingår

Musik och ljuddesignprogrammet

Audiovisuell produktionsprogrammet

Ljud- och musikproduktionsprogrammet 

 

 

Kontakt

Bildsektion

Sektionen består av program som har tydliga inslag av rörlig bild

 

 

Status

 

Program som ingår

Film- och tv produktionsprogrammet

Manus för film och TV

Filmproduktion för reklam och information 

 

 

Kontakt

 

Doktorandsektion

Sektionen består av samtliga forskarstuderande på Högskolan Dalarna 

 

Status

 

Program som ingår

Samtliga forskarprogram

 

 

 

 

 

KontaktHur blir jag aktiv i en sektion?

Du blir enklast aktiv i en sektion genom att ha en idé du vill genomföra! Dalarnas studentkårs kansli finns för stöttning i frågor som rör utbildningen, studiesociala frågor och samverkan! 

 

Engagemangsinriktat

Det viktiga i en sektion är att man får arbeta med saker som man faktiskt vill göra! Är du intresserad av att anordna studiesociala aktiviteter för årskurserna - då är det de du ska arbeta med! Kansliet på Dalarnas Studentkår hjälper givetvis till i frågor och stöd!

 

Sektionernas viktigaste uppgift är att göra verksamhet för sina medlemmar. Möten för att bevara demokratin i föreningen är viktigt - men i sektionerna ska merparten av tiden läggas på verksamhet!

 

Styrelsen för sektionen

Det är medlemmarna inom sektionen som väljer vilka som ska företräda dessa. Kårstyrelsen fastställer valet. Du behöver inte sitta i styrelsen för att göra verksamhet, men det är styrelsen för sektionerna som bestämmer hur sektionens ekonomiska medel ska fördelas. 

 

Är sektionen vilande så kan kårstyrelsen för Dalarnas studentkår besluta om vilka som ska vara företrädare för sektionen. Dessa sitter då på sina mandat tills dess ett ordinarie medlemsmöte äger rum. Är du intresserad av att starta upp en sektion eller veta mer om just din sektion?

 

Kontakta gärna oss på info@dalastudent.se


Mallar för sektionerna

Hämta
Checklista_Sektion
Översiktlig checklista över saker som kårstyrelsen/kansliet ska gå igenom vid uppstart.
Sektionsmall_checklista.xlsx
Microsoft Excel-tabell 16.6 KB
Hämta
Dagordningsmall_Sektion
En mall för dagordning till sektionsstyrelsens möten.
Dagordningsmall sektion.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB


Hämta
Mall_Budget
En mall för budget för sektionerna.
Sektionsmall_Budget.xlsx
Microsoft Excel-tabell 14.8 KB
Hämta
Mall_Verksamhetsplan
En mall för verksamhetsplnanen för sektionerna.
Sektionsmall_VP.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB
Hämta
Mall_Årshjul
En mall för årshjulet för sektionerna.
Sektionsmall_Årshjul.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB
Hämta
Mall_Verksamhetsberätelse
En mall för verksamhetsberättelsen för sektionerna.
Sektionsmall_VB.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB