Sektioner

Avsnittet innehåller

Vad är sektionernas uppdrag?

Vilka sektioner finns?

Hur blir jag aktiv i en sektion?

Dokument för sektionerna

Vad är sektionernas uppdrag?

Sektionerna arbetar på kårstyrelsens uppdrag i en "väldefinierad del av Högskolan Dalarna". Sektionerna arbetar med utbildningsbevakning och studiesociala aktiviteter. Vill du veta mer om just dessa uppdrag går det att läsa mer längst ner på sidan om oss. 

 

En sektion kan alltid söka stöd hos kansliet och hos kårstyrelsen i frågor som rör sektionens arbete. Kontaktuppgifter till respektive person finner man under kontakta oss. Är man osäker på vem man ska kontakta går det bra att skicka frågan till info@dalastudent.se

 

I mallen för verksamhetsplan listas några förslag på verksamhet som kan göras inom sektionen. Sektionen har även ett eget inlogg till "Orbi" där man kan sälja biljetter och synliggöra evenemangen för studenterna.

Vilka sektioner finns?

Lärarsektion

Status - aktiv

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av pedagogik och lärande.

Hälsosektion

Status  - aktiv

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av hälsa, omvårdnad och medicin.

Samhällssektion

Status - aktiv

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av samhällsförståelse, företagsekonomi, entreprenörskap, organisation och marknadsföring.Ingenjörssektion

Status - ej uppstartad

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av teknik, bygg och ingenjörskonst.

 

IT-sektion

 Status - aktiv

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av IT, data, information och systemvetenskap.  

Ljudsektion

Status - ej uppstartad

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av ljus, ljud och musikproduktion.Bildsektion

Status - ej uppstartad

 

Sektionen består av program som har tydliga inslag av rörlig bild.

 

Doktorandsektion

Status - aktiv

 

 

Sektionen består av samtliga forskarstuderande på Högskolan Dalarna. 


Hur blir jag aktiv i en sektion?

Du blir enklast aktiv i en sektion genom att ha en idé du vill genomföra! Dalarnas Studentkårs kansli finns för stöttning i frågor som rör utbildningen, studiesociala frågor och samverkan! 

 

Engagemangsinriktat

Det viktiga i en sektion är att man får arbeta med saker som man faktiskt vill göra! Är du intresserad av att anordna studiesociala aktiviteter för årskurserna - då är det de du ska arbeta med! Kansliet på Dalarnas Studentkår hjälper givetvis till i frågor och stöd!

 

Sektionernas viktigaste uppgift är att göra verksamhet för sina medlemmar. Möten för att bevara demokratin i föreningen är viktigt - men i sektionerna ska merparten av tiden läggas på verksamhet!

 

Styrelsen för sektionen

Det är medlemmarna inom sektionen som väljer vilka som ska företräda dessa. Kårstyrelsen fastställer valet. Du behöver inte sitta i styrelsen för att göra verksamhet, men det är styrelsen för sektionerna som bestämmer hur sektionens ekonomiska medel ska fördelas. 

 

Är sektionen vilande så kan kårstyrelsen för Dalarnas Studentkår besluta om vilka som ska vara företrädare för sektionen. Dessa sitter då på sina mandat tills dess att nya företrädare väljs av medlemmarna. Är du intresserad av att starta upp en sektion eller veta mer om just din sektion?

 

Kontakta gärna oss på info@dalastudent.se

Dokument för sektioner

Arbetsordning, mallar och andra nyttiga dokument för sektionsarbetet hittar du här.