Engagerad dig

Avsnittet innehåller

Ideellt engagemang
Anmäl intresse för engagemang

Ideellt engagemang

Dalarnas Studentkår drivs av ideella eldsjälar som vill att studentlivet i Dalarna ska vara det bästa! Och vi vill alltid bli flera!

 Vi arbetar efter devisen Det ska vara lätt att vara ideell

 

Våra olika mästerier och sektioner består av oss studenter och för att kunna hålla dessa vid liv är det viktigt att det finns engagerade studenter som vill vara med och driva dessa.

 

Dessutom är det Dalarnas Studentkår som utser studentrepresentanter i samtliga av Högskolan Dalarnas beslutande och beredande organ. Att vara studentrepresentant innebär att man är studentrösten i organet och argumenterar för att inga beslut som tas har negativ inverkan på studenternas studietid.

 

Vill du läsa mer om hur du engagerar dig i en sektion finns den informationen längst ner på sidan sektioner.

Anmäl intresse för engagemang

Dalarnas Studentkår är ingenting utan aktiva studenter! Var med i din sektion, ett mästeri eller någon av våra andra demokratiska instanser - din medverkan behövs för att skapa studentlivet!

Report interest in commitment

The Student Union is nothing without active students! Join your section, mastery or any of our other democratic bodies - your involvement is needed to create student life!


OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.