Medlemsmöte

Avsnittet innehåller

Vad är ett medlemsmöte?

Nästa möte

Vad är ett medlemsmöte?

Medlemsmöte är Dalarnas Studentkårs högsta beslutande organ.

Består av Dalarnas Studentkårs medlemmar. 
Sammankallas vanligtvis en (1) gång per termin.

Nästa möte: Onsdag 13 November, Falun

När: Onsdag 13:e november
Tid: 
Var: 

Vem: ALLA medlemmar är välkomna!

 

OBS! Motionsstopp: 

Om medlemsmötet erbjuds i hybridform gäller följnade:
Alla som deltar (både på plats och på zoom) kommer behöva en mobil/dator/surfplatta eller liknande för att kunna rösta.

Specifika förhållningssätt för deltagare på zoom:
- 1 medlem per mobil/dator/surfplatta (detta för att vi ska kunna kolla medlemskap)
- Att man går in via zoomlänken senast 15 minuter före utsatt tid för att hinna medlemskapskontroll och bli insläppt (OBS viktigt att du som ansluter via länk byter till ditt riktiga namn på zoom för att vi ska kunna kontrollera medlemskap). 

- Att man använder sitt egna namn, för att vi ska kunna säkerställa att rätt personer deltar
- Att man har kameran på under hela mötet
- Att man har mikrofonen avstängd om man inte har fått ordet för att prata

Motionsmall

Mall för dig som vill skriva en motion

Hämta
Motionsmall
Motionsmall.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Handlingar

Här kommer handlingar att presenteras inför nästkommande Medlemsmöte.

Handlingar kommer!