Förslagslåda

Vad skulle du vilja händer på campus eller i din stad under din studietid?

 

Kom med idéer, galna som verkliga, små som stora. 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.