Dalarnas Studentkår

Vår hemsida ligger nere för närvarande. Och i väntan på att vår nya hemsida går online kan du finna den viktigaste informationen här

Val till fullmäktige

Fram till och med den 30 april kommer det vara nominering till studentkårens fullmäktige. Vill du vara med och styra över hur studentkåren bedriver sin verksamhet, vem som sitter som ordförande eller vad för värderingar studentkåren ska ha? Då är ett engagemang i fullmäktige den perfekta platsen för dig. Under ett vanligt år samlas man vid fyra dagar och tar stora och viktiga beslut som ger stora utslag på organisationen.

Om du ställer upp och kommer in i fullmäktige kommer du sitta under ett mandatår, med start till höst. Och för att nominera skickar ni namn och telefonnummer till val@dalstudent.se

Vill ni ha mer information så hittar ni oss på vår Facebook sida för närvarande.

Val till vice ordförande

Under senaste fullmäktigemötet valde fullmäktige att inte anta någon vice ordförande, därför kommer vi nu att hålla nyval för att fylla denna vakanta plats. Har du lust att, tillsammans med sittande ordförande, utveckla kåren? Arbeta med dina hjärtefrågor och se ditt tankegods bli verklighet? Vet du en vän som skulle passa perfekt? Skicka in din nominering till val@dalastudent.se, skriv namn och kontaktuppgifter till personen du nominerar.
Sista nomineringsdagen är 16 maj

Som vice ordförande är du heltidsarvoderad och tillsammans med ordförande leder du kårstyrelsen, sitter i viktiga möten med högskolan och samordnar studentlivet. Året som presidial är ett väldigt givande år som ger många och bra meriter för framtiden.

Övriga frågor

Om ni har övriga frågor så kan ni ringa oss på 023 - 77 71 60 eller maila oss på info@dalastudent.se. Vi försöker alltid vara behjälpliga och kommer göra vårt bästa för att hjälpa just dig.
In English

Our website is down at the moment. And in anticipation of our new website being online you'll find the most important information here.

Councile Election

Until April 30th we will be taking in nominations to the student union councile. If you are interested in deciding over what the student union should focus on for the comming year, who is elected president or what values the union should have? Getting involved in the student union councile is the perfect fit for you. During a normal year the councile is gathered only four times of take the big and important decisions that gives big ripples in the organization.

If you are nominated and run for the councile you will have a one year term starting in the fall. And if you like to nominate someone, even yourself, then send in their name and phone number to val@dalstudent.se

If you're searching for more information I'll have to direct you to our Facebook page for the time being.

Other questions

If you have any qustions at all you can call us on 023 - 77 71 60 or send an e-mail to info@dalastudent.se. We try to allways be helpfull and will do our best to help you.