Officiella dokument

Avsnittet innehåller

Fastställda dokument av alla organ

 

Sidan är under uppbyggnad

Medlemsmötet


Hämta
Stadga Dalarnas Studentkår
Fastställer hur föreningen ska fungera både organisatoriskt och ekonomiskt.
210611 Stadga för Dalarnas Studentkår.do
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Arbetsordning medlemsmöte
Fastställer hur medlemsmötet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
Arbetsordning_Medlemsmöte.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Åsiktsdokument Dalarnas Studentkår
Fastställer föreningens åsikter i politiska frågor.
20170530 Åsiktsdokument.docx
Microsoft Word-dokument 42.4 KB

Hämta
Introduktionspolicy Dalarnas Studentkår
Fastställer vilka värden som introduktionen för nya studenter ska ledas efter.
200519 Introduktionspolicy för Dalarnas
Microsoft Word-dokument 77.8 KB

Hämta
Alkohol- & drogpolicy
Fastställer vilka värden som festverksamheten ska ledas efter.
200311 Alkohol- och droghanteringspolicy
Microsoft Word-dokument 85.5 KB

Kårstyrelsen


Hämta
Arbetsordning kårstyrelsen
Fastställer hur kårstyrelsen ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Kårstyrelsen_210701.doc
Microsoft Word-dokument 2.1 MB

Hämta
Arbetsordning festmästeriet
Fastställer hur festmästeriet ska arbeta och vilka beslut som fattas.
Arbetsordning FestMästeriet.docx
Microsoft Word-dokument 88.5 KB

Hämta
Arbetsordning intromästeriet
Fastställer hur intromästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
Intromästeriets arbetsordning (2021-03-0
Microsoft Word-dokument 173.6 KB

Hämta
Arbetsordning sportmästeriet
Fastställer hur sportmästeriet ska arbeta och vilka beslut som ska fattas.
Arbetsordning SportMästeriet.docx
Microsoft Word-dokument 86.7 KB

Sektioner


Hämta
Arbetsordning sektion
Fastställer jur en sektion ska arbeta och vilka beslut som fattas.
0. Arbetsordning_Sektion_210701.docx
Microsoft Word-dokument 2.1 MB