Samarbete

 

Vill din organisation exponera sig mot studenter? 

 

Vi skickar varje månad ut information till våra medlemmar via mail (ca 2500 st, deadline 25:e varje månad)

Vi uppdaterar kontinuerligt vår facebooksida (ca 2800 följare)

Vi har tv-skärmar med rullande bilder i våra studenthus men också på campusen (ca 15 st)

Vi ger ut goodie-bags till alla nya studenter (2 ggr/år)

Vi har en liten mässa för nya studenter (2 ggr/år)

Vi har studenthäftet med rabatter i (2 ggr/år)

Vi söker även kontinuerligt efter samarbetspartners till våra olika evenemang

Introduktionen (2 veckor HT, 1 vecka VT)

Festkvällar (2-3 ggr i veckan)

Sportkvällar (2-3 ggr i veckan)

Föreläsningar (beroende på intresse)

Studieresor (beroende på intresse)

 

Har ni en idé får ni gärna kontakta oss!

 

Under hösten 2020 kommer vi även utveckla annonsering på campus i A4-hållare med en förutbestämd layout. 

Priser

Dalarnas Studentkår är en förening som drivs av ideella krafter. Varje krona som kommer in till föreningen går till studenterna och deras tid på Högskolan Dalarna. 

 

Fyll i formuläret nedan vad du önskar för något!

Ni kan även boka en fysisk plats på campus för att informera. Kontakta oss för diskussion. 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.