SUG


Vi arbetar för att du som samhällsvetarstudent skall få en bra utbildning samt trivas under din tid vid Högskolan Dalarna.

Utbildningsutskottet

Sektionen bedriver utbildningsutveckling mot programmen. Vi satsar stenhårt på att våra utbildningar ska hålla hög kvalité jämfört med andra utbildningar i runt om i landet.

Eventutskottet

Sektionen syftar till att skapa mervärde för medlemmarna genom gästföreläsningar, näringslivskontakt och andra event. Vi glömmer dock inte bort hur viktigt det är med sammanhållning i klassen så vi anordnar även sittningar och andra nöjesevent.

 


Medlemskap

Som medlem i Dalarnas studentkår blir du automatiskt medlem i sektionen om du läser ett utav de program sektionen anknyter till. Du måste läsa i programmet och vara medlem i studentkåren för att få rätt att delta på sektionens aktiviteter. Vid uteblivet medlemskap skall avgift erläggas.

Engagemang

Vi i sektionen är alla medlemmar i Dalarnas studentkår och det krävs för att vi ska få lov att engagera oss som representanter i sektionen. Sektionen är den del av Studentkåren ämnat för just dessa program på Högskolan Dalarna.

 


Håll dig uppdaterad

Kontakt

Håll koll på när det händer genom vår sida. Där hittar du all information, vi lägger upp event här för att hålla det enkelt.

 

Vår email: sug@dalastudent.se


Verksamhet


Samhällsvetare Utan Gränser (S.U.G.) har som syfte att påverka kurserna, lärarna och programmets struktur.

S.U.G. vill förbättra studenternas trivsel och välmående i samband med utbildningen. Vad jobbar vid med i fokus under detta läsår?

 

Marknadsföring - Då sektionen är nystartad från våren 2015 är det viktigt att sektionen blir marknadsförd för att uppmärksammas för studenterna. Detta kommer att ske via affischering både fysiskt och elektroniskt. S.U.G. kommer även göra besök på högskolan, iförda tröjor med sektionens logga och marknadsföra sektionen på plats.

 

Statsvetare och Sociologer - Det är viktigt för S.U.G. som sektion att bevara sammanhållningen även när årskurserna delas upp i dess inriktningar. Vi som sektion kommer att jobba för att bevara deltagandet utav båda inriktningarna även för att få ett framtida deltagande av de båda i styrelsen.

 

Hur du blir medlem! Genom att bli medlem i Dalarnas Studentkår samt vara registrerad på samhällsvetarprogrammet blir du då automatiskt medlem i sektionen.