Sektionsverksamhet


Organiserade studenter

Utbildningsutveckling


Det är genom Kåren som studenterna organiserar sig för att få genomslagskraft till att påverkar sin utbildning. Sektionerna drivs av programmets studenter och påverkar dess program, kurser, moduler och även administrationen runt det hela. En ensam student är inte lika stark som en sektion som genom Kåren påverkar kvalitén i utbildningen.

Studiesocialt


Studentlivet är händelserikt och präglas av fart och fläkt bredvid studierna.

Det är studenterna som anordnar sittningar, gästföreläsningar och andra event som bidrar till det sociala spektakel som är studentlivet.


Två typer av sektioner inom studentkåren


Sektioner utan programanknytning

Med detta menar vi att sektionens verksamhet är öppen för alla medlemmar i Kåren. Man kan både delta och engagera sig i sektionens verksamhet.

Sektioner med programanknytning

Med detta menar vi att sektionens verksamhet är riktad till en väldefinierad grupp studenter. Det handlar oftast om ett eller flera program på Högskolan.

Har du förkunskaper?


Inte ett krav för sektioner

Har du en grundläggande kunskap om föreningsliv?

Idag har många unga inte den kunskap som krävs för att driva en egen ideell förening. Hur man organiserar den, hur man genomför det rätt och såklart, det juridiska och ekonomiska ansvaret är något man ofta inte känner sig tillräckligt insatt i för att sätta igång. Ovanpå det så finns det heller inte alltid tid att arbeta tillräckligt mycket med detta bredvid sina studier.

 

Sektioner inom Dalarnas studentkår får allt levererat. Sektioners organisering finns färdigdesignade för att fungera som en del utav Kåren med ett väldefinierat syfte.

En sektion kan välja sin egen verksamhet och hur man arbetar med den men det finns redan satta rättigheter och skyldigheter som sektionen måste följa.

 

En sektion ser till att utbildningar håller god kvalité och att skapa det studentliv som studenterna vill se och uppleva här på Högskolan Dalarna.

Det blir lättare när man organiserar sig


Studenterna skapar studentlivet

Sektioner inom Dalarnas studentkår drivs av ideellt engagemang.

Det betyder att studenter driver en sektion ideellt för just sitt program eller så drivs det ett för samtliga medlemmar i studentkåren.

Det är vår kraft, studenter som bidrar och ger form till studentlivet. Kåren möjliggör för sektioner att bidra och påverka studentlivet för sig själva och sina medstudenter.

 

Sektioner med programanknytning som väljer utbildningsutveckling som del av sin verksamhet är studentkårens förlängda arm in i Högskolans program. Detta betyder att Kåren, som ideell organisation har en starkare, organiserad närvaro till de program. Sektionen kan då påverka utbildningen till det positiva och verka för ett starkare studentinflytande på Högskolan Dalarna.

 

Det huvudsakliga syftet sektionernas verksamhet är att bidra till studentlivet på Högskolan Dalarna. Det gör man på olika sätt men man kan summera det till två huvudsakliga områden:

Utbildningsbevakning av sitt program.

Event och nöjesskapande för sitt program.

Engagera eller deltaga?


Dessa två begrepp är något du som medlem kommer att höra mycket. Här är skillnaden:

Som medlem i Dalarnas studentkår har du rätt att delta i nästan all vår verksamhet. Gå på afterschoolen, spela spel, delta i sportkvällar, sitta med i medlemsmöten osv.

 

Som antagen och registrerad student till ett program på Högskolan Dalarna finns en sektion som du automatiskt tillhör när du blir medlem i Dalarnas studentkår. Du har då rätt att närvara, rösta och yttra dig på möten. Du har rätt att nominera dig själv eller någon annan till sektionens ledning om du då läser ett program som sektionen anknyter till.

 

Om du inte är medlem kommer det alltid att kosta dig som student extra att delta i Kårens verksamhet. Du sparar kosing som medlem när du vill vara med på våra event och delta i vår verksamhet.

 

Du har rätt att engagera dig i din egen sektion men du har endast rätt att delta i andra sektioners event.

Starta en sektion inom Dalarnas studentkår


Vad vill du ska hända bredvid studierna?

Har inte ditt program en aktiv sektion idag? Vill du bidra till studentlivet för just dina medstudenter i det program du läser?
Starta då en sektion för just ditt program!