Sektioner i Falun


Nedan hittas sektioner som är verksamma i Campus Falun.

Kåre är studenthuset som mycket händer på.

Sektioner för alla medlemmar


Öppet för alla kårmedlemmar

Överstaben

I den här sektionen arrangerar vi Introduktionen för nya studenter i Falun. Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i Introduktionen för nya studenter på lärosätet.

 

 

 


Sexmästeriet

Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i sexmästeriets verksamhet och bidra till att studenterna har en egen pub.

 

 


Sportmästeriet

Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i sportmästeriets verksamhet och organisera sportkvällar i både Borlänge och Falun.

 

Mer information kommer inom kort


Dalarnas Student-TV

Dalarnas Student-TV är sektionen för dig som vill vara med och lära dig att sända dalastudenternas alldeles egna webb-TV.

 

 

 


DUNDRA

Dundra engagerar sig i miljön på lärosätet samt i Dalarnas studentkår. Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i Dundras verksamhet för miljön.

 

 


KULT

KULT håller filmvisningar och event i Mediehusets biograf! Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i KULTs verksamhet.


Dala studentkör

Som medlem i Kåren kan du både engagera och delta i Studentkören. Tycker du om att sjunga i kör? Kontakta oss och var med att sprida den ljuva sången.

Mer information kommer inom kort


Sektioner med programanknytning


Riktat mot kårmedlemmar i anknutna program

PULS

Sjuksköterskeprogrammet 240hp

 

 

 

 


SUG

Samhällsvetarprogrammet 180hp

 

 

 


Dalasocionomerna

Socionomprogrammet 210hp

 

 

 

 

Mer info om oss kommer inom kort


FLÄRP

Förskollärarprogrammet 210hp

Grundlärarprogrammet F - 3 240hp

Grundlärarprogrammet 4-6 240hp

Ämneslärare 300hp - 330hp

Kompletterande pedagogisk utbildning 90hp

 


Externa Föreningar


Fristående studentföreningar

DUR

Dalarnas studentradio