PULS


Detta är Sektionen för sjuksköterskestudenter från Högskolan Dalarna!

Vi värnar för utbildningsförbättring, strukturering på programmet, samt att skapa en sammanhållning för oss studenter.

Utbildningsutskottet

Sektionen bedriver utbildningsutveckling mot programmen. Vi satsar stenhårt på att våra utbildningar ska hålla hög kvalité jämfört med andra utbildningar runt om i landet.

Eventutskottet

Sektionen syftar till att skapa mervärde för medlemmarna genom gästföreläsningar och andra event. Vi glömmer dock inte bort hur viktigt det är med sammanhållning i klassen så vi anordnar även sittningar och andra nöjesevent.

 


Medlemskap

Som medlem i Dalarnas studentkår blir du automatiskt medlem i sektionen om du läser ett utav de program sektionen anknyter till. Du måste läsa i programmet och vara medlem i studentkåren för att få rätt att delta på sektionens aktiviteter.

Engagemang

Vi i sektionen är alla medlemmar i Dalarnas studentkår och det krävs för att vi ska få lov att engagera oss som representanter i sektionen. Sektionen är den del av Studentkåren ämnat för just dessa program på Högskolan Dalarna.

 


Håll dig uppdaterad

Kontakt

Håll koll på när det händer genom vår sida. Där hittar du all information, vi lägger upp event här för att hålla det enkelt.

 

Vår email: puls@dalastudent.se

Instagram: sskfalun


Verksamhet


Detta är sektionen för sjuksköterskestudenter vid Högskolan Dalarna! Vi värnar för utbildningsförbättring, strukturering på programmet, samt att skapa en sammanhållning för oss studenter. Vi ämnar att minska avgifter inom verksamhetsförlagd utbildning, från boende, resekostnader och olika omkostnader. Vidare anser vi att studiehandledningarna ska vara tydligare gällande vilka mål som studenterna måste uppnå för att bli godkända på sina kurser. Vi anser att campusalternativet är viktigt att behålla för studenterna då det finns många studenter som vill studera på plats och inte på distans. Avslutningsvis tycker vi också att det är viktigt att studentlivet fortsätts att livas upp gällande olika evenemang och fester. 

 

Vi i styrelsen är: Jimmi Liljegren, Emilia Qvarfordt Eriksson, Tobias Eriksson, Claes Svensson, Alexandra Sundequist, Erik Pettersson, Therese Aalhuizen och Maria Grahn.