BEST


Utbildningsutskottet

Sektionen bedriver utbildningsutveckling mot programmen. Vi satsar stenhårt på att våra utbildningar ska hålla hög kvalité jämfört med andra utbildningar i runt om i landet.

Eventutskottet

Sektionen syftar till att skapa mervärde för medlemmarna genom gästföreläsningar, näringslivskontakt och andra event. Vi glömmer dock inte bort hur viktigt det är med sammanhållning i klassen så vi anordnar även sittningar och andra nöjesevent.

 


Medlemskap

Som medlem i Dalarnas studentkår blir du automatiskt medlem i sektionen om du läser ett utav de program sektionen anknyter till. Du måste läsa i programmet och vara medlem i studentkåren för att få rätt att delta på sektionens aktiviteter. Vid uteblivet medlemskap skall avgift erläggas.

Engagemang

Vi i sektionen är alla medlemmar i Dalarnas studentkår och det krävs för att vi ska få lov att engagera oss som representanter i sektionen. Sektionen är den del av Studentkåren ämnat för just dessa program på Högskolan Dalarna.

 


Håll dig uppdaterad

Kontakt

Håll koll på när det händer genom vår sida. Där hittar du all information, vi lägger upp event här för att hålla det enkelt.

 

Vår E-post: best@dalastudent.se

 


Verksamhet


Hallå!

B.E.S.T. är en sektion inom Dalarnas studentkår för Ekonomprogrammet, Detaljhandelsprogrammet och International Tourism Management, där styrelsen i år har medlemmar från Ekonom- och Detaljhandelsprogrammet. Som ni ser är B.E.S.T. sidan förhållandevis tom i jämförelse med de andra sektionernas vilket har att göra med att den nya styrelsen för B.E.S.T. gick på precis innan sommaren och håller fortfarande på att bli varma i kläderna. Men räkna inte bort B.E.S.T. för det, kika in igen efter höstens introduktion så kommer bilder och ny information om B.E.S.T. finnas tillgänglig för er!

Håll till godo!

 

Hello!

B.E.S.T. is a section of Dalarnas Student Union that entails the bachelors in economics, retail management and International Tourism Management (ITM). As you can see the B.E.S.T. page is relatively empty compared to some of the other sections, which has to do with the fact that the new board of B.E.S.T. started their posts just before summer break. But don’t be alarmed, check back in after the introduction this fall, pictures and new information about B.E.S.T. will be available to you then!

Stay tuned!