Kåren


Detta är Dalarnas studentkår, detta är vad vi gör och varför vi gör det.

Kåren är den organisation som du kan vända dig till för att få den hjälp du behöver som student om något gått snett med dina studier.

Det är även Kåren du vänder dig till när det är dags att koppla av efter en dag med studier eller när det är dags för att delta i något av våra event.

 

Det är såhär vi fungerar, det är såhär vi gör det möjligt.

Om Kåren


Dalarnas studentkår är en obunden ideell förening för studenter vid Högskolan Dalarna. Studentkåren företräder sina medlemmar i frågor som rör bland annat utbildningsutveckling, bevarande av studentinflytande och rättssäkerhet. Studentkåren arbetar för studenterna både lokalt och nationellt i en mängd frågor som t ex studenters ekonomi och boendefrågor. 

 

Kåren kanske låter som något som mest vänder sig till campusstudenter, men vi är din fackliga representant och vår kanske viktigaste uppgift är att se till att Högskolan sköter sina förpliktelser mot dig som student.

 

Vad är och gör studentkåren?

Studentkåren är studenternas ”egen” förening och liknas vid en facklig organisation. Studentkåren som är representerad i olika styrelser, nämnder och råd, arbetar för att dina rättigheter tas till vara, att utbildningen håller en hög kvalitet och att din studietid ska bli så bra som möjligt. Till studentkåren kan du vända dig för att få hjälp, information och stöd under hela din studietid.

 

En annan viktig uppgift är de studiesociala frågorna. Vi arbetar med bostadsfrågor, arbetsmiljö, introduktionen, sittningar, hjälper till med examen och en massa annat roligt. Allt detta görs för att du ska trivas och känna dig trygg både i och utanför skolan. Har du egna förslag om vad studentkåren ska arbeta med eller vara med och påverka både studentkåren och Högskolan Dalarna så är du välkommen att kontakta oss.

Kårens Organisation


En traditionell studentkår


Dalarnas studentkår är uppbyggd på ett traditionellt sätt. Vi använder oss utav en traditionell organisationsmodell som studentkårer valt att använda sen lång tid tillbaka.

Hur vi arbetar


Keep calm and follow the Stadgan!

Dalarnas studentkår styrs efter dess stadga, styrdokument samt policy och värdegrund.

Alla delar av Kårens verksamhet följer denna stadga som verkar i samtliga beslut och verksamhetsfrågor.


Medlemmar i Dalarnas studentkår


Stödet och kraften lika så

Medlemmar i studentkåren är de viktigaste individerna Kåren har. Medlemmarna är de vi verkar för och med. Som medlem kan man vara deltagande och/eller engagerande i skapandet av studentlivet på Högskolan Dalarna.

Du har tillåtelse att både delta och engagera dig i de olika verksamhetsområden Kåren engagerar sig i. Som medlem har man även en röst i olika frågor, medlemmar har nämligen (i varierande grad) yttranderätt, rösträtt och närvaranderätt vid olika möten inom Kårens verksamhet.

Fullmäktige i Dalarnas studentkår


Strategi och principiella beslut

Vi utgör det strategiska och principiella styrningsorganet i Dalarnas studentkår och är högst beslutande i organisationen. Vi ser till att Kårstyrelsen för arbetet framåt inom ramen av Kårens stadgar. Det är vi som är ansvariga för att sätta budget och bestämma verksamhetsplanen samt tillåta förändring i stadgan.

Presidiet och kårstyrelsen i Dalarnas studentkår


Operativa frågor och verksamhetsbeslut

Vi utgör kårens operativa styrningsorgan. Vi ser till att verksamheten uppföljer satt verksamhetsplan och budget. Vi tar beslut efter dessa och ser till att verksamheten i helhet håller sig inom ramarna och håller sikte på målen.

Leder kårstyrelsen

Presidiet leder Kårstyrelsen och arbetar heltid för att genomföra och förverkliga Kårstyrelsens beslut i de operativa delarna i verksamheten. Dessa utgörs av Ordförande och Vice Ordförande i Kårstyrelsen. 

Ordförande ansvarar för den utbildningsbevakande verksamheten och Vice Ordförande ansvarar för den studiesociala verksamheten.

Är du intresserad av att veta mer?


Om studentkårens organisation och/eller verksamhet intresserar dig är du välkommen att titta på vidare på vår stadga och Kårens åsiktsdokument.

Hämta
Stadga - Dalarnas studentkår
Stadgan beskriver syfte och verksamhet och hur studentkåren skall vara verksamma.
170530 Stadga för Dalarnas Studentkår.pd
Adobe Acrobat-dokument 194.4 KB
Hämta
Åsiktsdokument - Dalarnas studentkår
Åsiktsdokumentet beskriver hur Kåren ställer sig till olika frågor som rör verksamheten och omvärlden.
20170530 Årsiktsdokument.pdf
Adobe Acrobat-dokument 128.4 KB