Sektionsverksamhet


Organiserade studenter

Dalarnas Studentkår har två ben i sin verksamhet. 

 

Utbildningsutveckling och Studiesocial verksamhet.

Den förstnämnda har vi fått av riksdagen att genomföra på ett oberoende och organiserat sätt.

Den andra är mer för vi tycker det är viktigt för dig att ha en meningsfull fritid!

Utbildningsutveckling


Tillsammans är vi starka! En gammal klyscha, men ändå sann!

 

Vi organiserar studenter för att få genomslagskraft för våra förslag på Högskolan Dalarna. 

 

Det är främst sektionerna som arbetar tätt tillsammans med programansvarig för att se till så att utbildningen är så bra som möjligt!

 

Typiska utbildningsfrågor som studenter har synpunkter på!

- Litteraturlista, schema och organisering av kurser

- Lärarens pedagogiska förmåga

- Tillgängliga lokaler

 

 

Det finns även studentrepresentantsuppdrag som är arvoderade av Högskolan Dalarna. 

 

Kontakta ordförande för studentkåren vid frågor!

Studiesocialt


Tillsammans har vi roligt! För ett händelsefullt och fartfyllt studentliv. 

 

Vi organiserar studenter för att få ett rikare studieliv på Högskolan Dalarna. 

 

Det är främst mästerierna som arbetar med detta men även sektionerna spelar en stor roll!

 

Typiska studiesociala evenemang som studenter efterfrågar!

- Introduktion, festkvällar & sportkvällar

- Studieverkstad

- Studiebesök, föreläsningar & övningar

 

 

Det behövs alltid fler händer för att skapa studentlivet på Högskolan Dalarna!

 

 

Kontakta vice ordförande för studentkåren vid frågor!


Sektionen är hjulet


Alla program är knutna till en sektion och deras verksamhet är riktad till en väldefinerad grupp studenter!

 

Inom sektionen arbetar man oftast med både utbildningsutveckling men även studiesociala evenemang.

 

Det är egentligen bara fantasin som sätter stopp för vad en sektion kan arbeta med. Men oftast är det saker som ligger nära programmet som den är knuten till. 

 

Sektionerna anordnar ofta intressanta föreläsningar, studiebesök eller något annat! Det går även att arrangera saker i anslutning till annan verksamhet  (t.ex. en after school) eller bjuda in fler sektioner. Hör med ansvariga bara!

 

 

Mästeriet är navet

Det finns idag tre mästerier knutna till kårstyrelsen! (Intro-, fest- & sportmästeriet)

 

Dessa ska utgöra grundstommen i Dalarnas Studentkårs verksamhet. Sektioner kan komma och gå beroende på engagemang men mästerierna ska alltid ha verksamhet oavsett engagemangsnivå. 

 

Mästerierna arbetar utifrån kårstyrelsens uppdrag att arrangera introduktion, fester i studenternas hus kåre och tenoren samt sportaktiviteter för medlemmar!