Sök som ordförande, vice eller ledamot!

Ordförande

Är ytterst ansvarig för föreningen och är sammankallande i kårstyrelsen.

Hen arbetar i huvudsak med utbildningsbevakningen och ser till så att studentrepresentanter, sektioner och andra kåraktiva inom denna gren har ett så enkelt arbete som möjligt!

I praktiken innebär det att vara med på möten med högskolan, träffa sektionerna och hålla sig a jour med var som händer i studentkårssverige.

Det är ordförande, tillsammans med utbildningsutskottet, som utser studentrepresentanter i de olika nämnderna på Högskolan Dalarna.

 

Vice ordförande

Är ordförandes ställföreträdare och vice ordförande i kårstyrelsen.

Hen arbetar i huvudsak med de studiesociala aktiviteterna och ser till att sportmästeriet, intromästeriet, festmästeriet och andra kåraktiva inom denna gren har ett så enkelt arbete som möjligt!

I praktiken innebär det att planera evenemang, träffa kåraktiva för planering och hålla sig a jour med nöjeslivet i studentkårssverige!

Det är vice ordförande, tillsammans med eventutskottet, som planerar Dalarnas Studentkårs evenemang.

 

För att söka till presidiet så önskar vi

Att dokumenterad erfarenhet av försäljning är meriterande

Att dokumenterad erfarenhet av organisationsutveckling är meriterande

Att innehavande av B-körkort är meriterande

Att dokumenterad erfarenhet från föreningslivet är meriterande

Att dokumenterad erfarenhet av mötesteknik är meriterande

Att dokumenterad erfarenhet av publika framträdanden är meriterande

Att ordförande har erfarenhet av politiska processer

Att vice ordförande har erfarenhet av restaurangverksamhet

 

Tjänstgöring

Ordförande och vice ordförande har som utgångspunkt att arbeta heltid.

 

Lön

Enligt personalreglementet, se bifogad fil, så beräknas lönen på prisbasbelopp. Första året som arvoderad går man enligt 35% av det och andra året som arvoderad går man enligt 45% av det.

 

Utbildning

Överlämning kommer planera så snart det är beslutat om vilka som är presidiet. I regel är annars överlämningen hela juli månad.

 

Ansökningstid

1 mars till 24 mars, tillträde 1 juli formellt.

 

Kårstyrelsen

Vi utgör kårens operativa styrningsorgan. Vi ser till att verksamheten uppföljer satt verksamhetsplan och budget. Vi tar beslut efter dessa och ser till att verksamheten i helhet håller sig inom ramarna och håller sikte på målen. Vi sammanträder i regel 1 ggr/månaden.

 

Inom kårstyrelsen kan han inneha ett eller flera uppdrag. Kårstyrelsen är gemensamt ansvarig för Dalarnas Studentkårs verksamhet och det är därför viktigt att man själv är med i det operativa arbetet, så det inte bara är ordförande eller vice ordförande som gör jobbet.

 

I kårstyrelsen kan man vara ledamot med ansvar för

Sportmästeriet (2 st)

Intromästeriet (2 st)

Festmästeriet (2 st)

Campus Lugnet (1 st)

Campus Mediehuset (1 st)

Campus Borlänge (1 st)

Kommunikation (2 st)

Internationella (1 st)

 

 

Bifogat finns de olika beskrivningarna av uppdragen.

Inga förkunskapskrav krävs men det är meriterande att ha varit engagerad i en studentrörelse tidigare.

 

Utbildning

1-2 dagars utbildning om Högskolan Dalarna, Dalarnas Studentkår samt övrigt bra att veta kommer ske första mötet.

 

Ansökningstid

1 mars till 14 april, tillträde 1 juli formellt

 

 

Ansökningsformulär; 

https://goo.gl/forms/OSdsJWkP12lcdGrH2 

 

Hämta
Ledamot med ansvar för campus.
Beskrivning av uppdraget som ledamot med ansvar för något av våra campus.
3. Arbetsordning för Ledamot med ansvar
Adobe Acrobat-dokument 42.4 KB
Hämta
Ledamot med ansvar för festmästeriet
Beskrivning av uppdraget som ledamot med ansvar för något av våra festmästerier.
3. Arbetsordning för Ledamot med ansvar
Adobe Acrobat-dokument 41.5 KB

Hämta
Ledamot med ansvar för intromästeriet
Beskrivning av uppdraget som ledamot med ansvar för något av våra intromästeriet.
3. Arbetsordning för Ledamot med ansvar
Adobe Acrobat-dokument 41.3 KB
Hämta
Ledamot med ansvar för kommunikation
Beskrivning av uppdraget som ledamot med ansvar för kommunikation.
3. Arbetsordning för Ledamot med ansvar
Adobe Acrobat-dokument 41.7 KB

Hämta
Ledamot med ansvar för sportmästeriet
Beskrivning av uppdraget som ledamot med ansvar för något av våra sportmästerier.
3. Arbetsordning för Ledamot med ansvar
Adobe Acrobat-dokument 41.5 KB