Ledamöter till Fullmäktige

Vi är 11 ledamöter som är valda ett representera medlemmarna.

Vi utgör det strategiska och principiella styrningsorganet i Dalarnas studentkår och är högst beslutande i organisationen. 

Vi ser till att Kårstyrelsen för arbetet framåt inom ramen av Kårens stadgar.

Det är vi som är ansvariga för att sätta budget och bestämma verksamhetsplanen samt tillåta förändring i stadgan.

Vi sammanträder i regel varannan månad.

Är man duktig på att tänka i det större perspektivet och dra de strategiska linjerna för föreningens verksamhet, så ska man söka sig hit!

 

Utbildning

1-2 dagars utbildning om Högskolan Dalarna, Dalarnas Studentkår samt övrigt bra att veta kommer ske första mötet.

 

Ansökningstid

 

17 maj till 26 maj, tillträde 1 juli formellt.

 

Ansökningsformulär; 

https://forms.gle/E4YqBjqGRQJbx3o87