Kåren


Detta är Dalarnas studentkår, detta är vad vi gör och varför vi gör det.

Vi är den organisation som du kan vända dig till för att få den hjälp du behöver som student om något gått snett med dina studier.

Det är även oss du vänder dig till när det är dags att koppla av efter en dag med studier eller när det är dags för att delta i något av våra event.

 

Det är såhär vi fungerar, det är såhär vi gör det möjligt.

Om Kåren


Dalarnas studentkår är en obunden ideell förening för studenter vid Högskolan Dalarna. Studentkåren företräder sina medlemmar i frågor som rör bland annat utbildningsutveckling, bevarande av studentinflytande och rättssäkerhet. Studentkåren arbetar för studenterna både lokalt och nationellt i en mängd frågor som t ex studenters ekonomi och boendefrågor. 

 

Det många misstar sig med är att en studentkår enbart är till för de som är på campus. Men vi är din fackliga representant även om du studerar över nätet! För vår viktigaste uppgift är att se till att Högskolan Dalarna sköter sina förpliktelser mot dig som student. 

 

Vad är och gör studentkåren?

Studentkåren är studenternas ”egen” förening och liknas vid en facklig organisation. Studentkåren som är representerad i olika styrelser, nämnder och råd, arbetar för att dina rättigheter tas till vara, att utbildningen håller en hög kvalitet och att din studietid ska bli så bra som möjligt. Till studentkåren kan du vända dig för att få hjälp, information och stöd under hela din studietid.

 

En annan viktig uppgift är de studiesociala frågorna. Vi arbetar med bostadsfrågor, arbetsmiljö, introduktionen, sittningar, hjälper till med examen och en massa annat roligt. Allt detta görs för att du ska trivas och känna dig trygg både i och utanför skolan. Har du egna förslag om vad studentkåren ska arbeta med eller vara med och påverka både studentkåren och Högskolan Dalarna så är du välkommen att kontakta oss.

Dalarnas Studentkårs Organisation


En traditionell studentkår


Dalarnas studentkår är uppbyggd på ett traditionellt sätt. Vi använder oss utav en traditionell organisationsmodell som studentkårer valt att använda sen lång tid tillbaka.

Hur vi arbetar


Dalarnas Studentkårs grundstomme är dess stadga. i dokumentet hittar du allt det där formella man behöver ha för att en organisation ska fungera!
Vi styrs även av andra styrdokument, policy och inte att glömma vårt åsiktsdokument!

 


Medlemmar i Dalarnas studentkår


Stödet och kraften lika så

Medlemmarna är grunden för vår verksamhet.

Det är medlemmarna som skapar de olika evenemangen, arrangemangen och får studentkåren att leva! Det är medlemmarna som skapar det som vi kallar Studentlivet. 

 

Studentlivet är både det som händer på campus men framförallt det som händer utanför campus. Vi tror att engagemang ska byggas på saker man verkligen brinner för.

 

Som medlem har du rätt att engagera dig i programsektioner, mästerier eller större uppdrag som fullmäktige och kårstyrelse. Det är du som medlem som röstar för vad studentkåren ska arbeta med och vilka resurser det finns att tillgå. 

 

Fullmäktige i Dalarnas studentkår


Strategi och principiella beslut

Dalarnas Studentkår är uppbyggt likt en kommun. Där vi har ett fullmäktige, kårstyrelse, mästerier och sektioner. 

Fullmäktige har som uppgift att fatta de strategiska och principiella besluten inom Dalarnas Studentkår. Det är medlemmarna som röstar in vilka personer som ska få sitta här. 

Fullmäktige är bland annat ansvariga för att sätta budget, spika verksamhetsplan och ge förslag på nya åsikter. 

Presidiet och kårstyrelsen i Dalarnas studentkår


Operativa frågor och verksamhetsbeslut

Kårstyrelsen är Dalarnas Studentkårs operativa styrorgan. Det är vi som ser till att verksamhetsplanen uppfylls och att budgeten följs,

 

Frågor om verksamhetsuppföljning och andra mer operativa beslut fattas här. 

 

Kårstyrelsen har ett särskilt ansvar att se till att mästerierna och sektionerna klarar sin verksamhet. 

Leder kårstyrelsen

Presidiet som består av ordförande och vice ordförande för studentkåren leder kansliet samt kårstyrelsen i sitt arbete.

 

Huvuduppdraget är att se till så att de beslut som fattas av fullmäktige samt kårstyrelsen verkställs. Ordförande ansvarar för utbildningspolitiska frågor medan Vice ordförande ansvarar för de studiesociala frågorna. 

 

Är du intresserad av att veta mer?


Om studentkårens organisation och/eller verksamhet intresserar dig är du välkommen att titta på vidare på vår stadga och Kårens åsiktsdokument.

Hämta
Stadga - Dalarnas studentkår
Stadgan beskriver syfte och verksamhet och hur studentkåren skall vara verksamma.
170530 Stadga för Dalarnas Studentkår.pd
Adobe Acrobat-dokument 194.4 KB
Hämta
Åsiktsdokument - Dalarnas studentkår
Åsiktsdokumentet beskriver hur Kåren ställer sig till olika frågor som rör verksamheten och omvärlden.
20170530 Årsiktsdokument.pdf
Adobe Acrobat-dokument 128.4 KB