Här finns det både lokala och nationella uppdrag att hitta!

 

Längst ner finns ett formulär för att söka till olika positioner.

 

Gör gärna en spontanansökan till något av våra mästerier eller sektioner!

 

Lokala uppdrag

Ordförande (ansök/nominera senast 9 mars)

Är ytterst ansvarig för Dalarnas Studentkårs verksamhet. Förutom att vara ordförande för kårstyrelsen arbetar ordförande dagligen med det studentpolitiska arbetet. Hen har ansvar för utbildningsbevakningen på Högskolan Dalarna men också att vi är en aktiv röst i den nationella studentrösten. 

 

Tjänsten är heltidsarvoderad med 35% av prisbasbeloppet innan skatt. Det finns även möjlighet till lägre sysselsättningsgrad. 

 

Arbetsuppgifter som ingår i Ordförandes roll

* Leder och fördelar arbetet inom Dalarnas Studentkår

* Strategisk styrning av organisationen

* Mediekontakt

* Rektors besluts- & ledningsråd (Högskolan Dalarnas ledning)

* Utbildnings- & forskningsnämnden (Kollegiala nämndernas ledning)

* Sveriges Förenade Studentkårer (Nationella studentrösten)

* Strategiska råd & nämnder (Nytt campus Borlänge, hållbarhetsråd m.m.)

 

Vice ordförande (ansök/nominera senast 9 mars)

Är ordförandes ställföreträdare i styrelsen. Förutom detta så arbetar vice ordförande med det studiesociala arbetet. Hen ansvarar för intromästeriet, sportmästeriet och festmästeriet inom Dalarnas Studentkår. Hen planerar och leder arbetet inom dessa organisationer men har olika mästare till sin hjälp. 

 

Tjänsten är heltidsarvoderad med 35% av prisbesloppet innan skatt. Det finns även möjlighet till lägre sysselsättningsgrad. 

 

Arbetsuppgifter

* Leder och fördelar arbetet inom Dalarnas Studentkår

* Strategisk styrning av mästerierna

* Tillståndshavare av Studenternas hus

* Huvudarbetsmiljökomittén (Samlar skyddsombuden på Högskolan Dalarna)

 

Kårstyrelsen (ansök/nominera senast 1 maj)

Är ytterst ansvriga för att verkställa verksamhetsplanen. Inom kårstyrelsen finns det olika ansvarsområden med de olika grenarna som finns i verksamheten. 

Ledamot med ansvar för

* Festmästeriet Falun

* Festmästeriet Borlänge

* Intromästeriet Falun

* Intromästeriet Borlänge

* Sportmästeriet Falun

* Sportmästeriet Borlänge

* Kommunikation

* Campus Lugnet

* Campus Mediehuset

* Campus Borlänge

 

Nedan hittar du beskrivningar på de olika uppdragen. Vad det innebär och vad som förväntas av dig. 

 

 Har du några frågor? Skicka dessa till

Info@dalastudent.se

 

Ansök här

Hämta
Beskrivning av ledamöter med ansvar för
Samtliga roller finns beskrivna i PDFen.
2. Arbetsordning ledamöter.pdf
Adobe Acrobat-dokument 142.0 KB

Nationella uppdrag

Just nu söker vi inga studenter till nationella uppdrag!

 

Gå gärna in på www.sfs.se/studentrepresentanter för att hålla dig uppdaterad på nationella uppdrag. 

Ansökan

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.