Lediga uppdrag


Verksamhetsrevisor

Att vara verksamhetsrevisor innebär att följa upp organisationens utveckling och arbete. Posten går ut på att hålla koll på att verksamheten följer de riktlinjer som beslutats utav högsta organet, Fullmäktige. De verktyg som finns att tillgå i arbetet är bland annat stadgarna, åsiktsdokumentet och verksamhetsplanen. Rent formellt har en verksamhetsrevisor ansvar för att skriva en skriftlig sammanfattning av årets verksamhet vid verksamhetsårets skifte. Sammanfattningen fungerar som ett stöd för fullmäktige när de ska ta beslut om ansvarsfrihet för avgående presidium samt kårstyrelse. Arbetet som verksamhetsrevisor är väldigt självständigt men givande. Utöver detta har du kontakt med styrelsen och presidiet via mail, Facebook, telefon och fysiska träffar vid behov. 

OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Personuppgifter hanteras enligt PUL.