Lediga uppdrag


Presidiet 2018 till 2019!

Det nalkas val till nytt presidium i Dalarnas Studentkår!

Känner du dig manad till att ta på dig ett ansvar och engagera dig i det studiepolitiska, eller kanske du känner någon som du tror skulle vara lämpad till att axla ansvaret och leda Dalarnas Studentkår framåt?

 

Då kan du nominera dig själv eller en någon du känner till ordförande- eller viceordförandeposten. Kom ihåg att inkludera kontaktuppgifter så som namn, mail och telefonnummer så att vi har möjlighet att återkoppla!

 

Maila din nominering till valberedning@dalastudent.se senast den 9 mars, 2018.

 

Nomineringsperiod till presidiet – 29 januari till 9 mars

Presidiet

Ordförande och Vice Ordförande utgör tillsammans kårens presidium och leder både kårstyrelsen och kansliet i deras arbete med verksamhetsplanen och det vardagliga arbetet inom organisationen.

Presidiet är en del av styrelsen, men i presidiet sitter både ordförande och vice ordförande vilka är de enda två i styrelsen som är arvoderade och de enda heltidsarvoderade tjänsterna i kåren tillsammans med studentombudet.

Det är främst ordförande och vice ordförande som är studentrepresenterade inom högskolans högsta organ. Ordförande och vice ordförande har olika uppgifter som delvis bestäms inom presidiet utifrån intresseområden och kompetens, men generellt är det så att Vice Ordförande ansvarar mer för det interna arbetet och studiesociala frågor så som sektionerna, nöjesverksamheten, högskolans internationella studenter och bostäder.

Ordförande arbetar mer med studentpolitiska frågor vilket innebär att man bland annat arbetar mycket med relationen till Högskolan, kommunen och Regionen där man konstant är ’ansiktet utåt’. Nationellt påverkansarbete är också en del av uppdraget och där samarbetar Dalarnas studentkår med flera andra kårer i grupperingen SamS inom Sveriges förenade studentkårer (SFS) för att göra situationen för svenska studenter så bra som möjligt.

 

 

Om du har några frågor kring tjänsten som ordförande eller vice ordförande – kontakta nuvarande på antingen info@dalastudent.se eller ring 072 200 71 61

Personuppgifter hanteras enligt PUL.