Lediga uppdrag


Fullmäktige-ledamot

Vad gör Fullmäktige?

Fullmäktige, även kallat FUM, beslutar om de strategiska och principiella frågorna i studentkåren. Verksamhetsplan, budget, strategiska inriktingar, principer och åsikter är några av många saker som beslutas om! 

 

Vilka är fullmäktige?

Fullmäktige har elva (11) mandat fördelade på de tre olika akademierna och en öppen valkrets. Väljs gör den som får minst tio (10) röster av medlemmarna.

Fullmäktige leds av dess talman som agerar mötesordförande under sammanträderna. Sekreterare för mötet brukar oftast vara någon av ordförande eller vice ordförande i studentkåren. 

 

Det går lika bra att delta via nätet som fysiskt! 

 

Hur ofta är Fullmäktige?

Fullmäktige sammanträder i regel fem (5) ggr per år och har i sin arbetsordning fastställda frågor som ska diskuteras.

 

September

Verksamhetsplanen och budgeten fastställs

December

Ansvarsfrihet till avgående styrelse samt fyllnadsval

Februari

Åsiktsdokumentet revideras och utlysning till förtroendeuppdrag görs

April

Ordförande och Vice ordförande för nästkommande verksamhetsår väljs

Maj

Övriga kårstyrelsen väljs

 

Utöver dessa så kan ledamöter eller medlemmar välja att lyfta frågor som man finner viktiga. 

 

Vad får DU?

Utbildning i studentkårens organisation

Utbildning i styrelsearbete

Påverka studentkårens inriktning

Något att sätta på CV:et!

 

 

Nominera

Dig själv eller en kompis! Dock ska den som blir nominerad alltid vara tillfrågad innan.

Gör detta senast 18 november 00.00. Veckan efter kommer röstning ske. 

 


OBS!: Fyll i rutorna märkta med en asterisk.

Personuppgifter hanteras enligt PUL.